Rreth nesh

Angazhimi shoqëror

Ne e shohim atë si një detyrim ndaj qenieve njerëzore që të përfshihen në shoqëri përtej zonës së biznesit. Për këtë arsye, ne kemi përkrahur institucione të ndryshme bamirësie për të dhënë një kontribut në shoqëri dhe të jemi në gjendje të mbështesim financiarisht përpjekjet e ndihmësve kryesisht vullnetarë. Prandaj bëjmë donacione të rregullta për projekte më të mëdha dhe më të vogla dhe gjithashtu mbështesim Kryqin e Kuq zviceran në këtë fushë.

Brezi i nesërmës

Zyra jonë